T6, 06 / 2017 4:38 chiều
Câu 9 mã đề 306 của đề thi lịch sử hỏi: “Trong những năm 20 của thế kỷ XX, ở VN tổ chức nào dưới đây ra đời sớm nhất?”.
Bốn đáp án được đưa ra trong đề để TS lựa chọn gồm: A (Hội VN Cách mạng Thanh niên), B (Đông Dương Cộng sản liên đoàn), C (Đông Dương Cộng sản đảng) và D (An Nam Cộng sản đảng).
Bộ GD-ĐT đã công bố đáp án chính thức là A, tức Hội VN Cách mạng Thanh niên. Tuy nhiên, theo một số ý kiến của bạn đọc phản ánh với Báo Thanh Niên, đáp án này không chính xác. Bởi lẽ Hội VN Cách mạng Thanh niên được thành lập sớm nhất nhưng không phải ở VN mà tại tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc).
Theo quan điểm của tổ trưởng môn lịch sử một trường THPT tại TP.HCM, nếu trả lời đúng cho câu hỏi này, tức tính trên lãnh thổ VN thì đáp án đúng phải là C, tức Đông Dương Cộng sản đảng.
Đồng quan điểm, tiến sĩ Hà Minh Hồng, giảng viên lịch sử Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, nói: “Đáp án A không đúng vì câu hỏi đang hỏi “ở VN”. Nếu câu hỏi đặt ra “của VN” thì đáp án này mới chính xác”.
Tiến sĩ Hồng phân tích thêm, cả 4 tổ chức này đều của VN nhưng riêng Hội VN Cách mạng Thanh niên được thành lập sớm nhất vào năm 1925 tại tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc). 3 tổ chức còn lại được thành lập trên lãnh thổ VN với các mốc thời gian như sau: Đông Dương Cộng sản đảng (tháng 6.1929), An Nam Cộng sản đảng (tháng 10.1929) và Đông Dương Cộng sản liên đoàn (tháng 1.1930).
Như vậy, đáp án chính xác nhất cho câu hỏi này phải là C, tức Đông dương Cộng sản đảng.
keelin
Bài viết cùng chuyên mục